Autarkic | The Leibowitz Files


עוד מהאומן/להקה: Autarkic
לייבל: Holit
תיאור המוצר: Israeli, מומלצים
59.90 ₪
חולית גאה לשחרר לעולם שני קטעים של המוזיקאי התל אביבי נדב שפיגל / אוטרקי שדגם ראיונות וקטעי ארכיון של פרופ׳ ישעיהו ליבוביץ והוסיף על גביהם מוזיקה שכתב.
הקטע הראשון עוסק בשאלת זכות / קניין על שטחה של מדינת ישראל / פלסטין והוא דגום מתוך הסרט ליבוביץ במעלות (1981). בקטע השני ערך אוטרקי מספר מקורות ארכיוניים שעוסקים בספר בראשית, אמונה, משיחיות.
אופן הטיפול בחומרים, הקונטקסט, הזמן והמוזיקה שיצר אוטרקי הופכים את הקטעים למעין דואט רב עוצמה של השניים שמתקיים בהווה אך מהדהד להיסטוריה של אלפיים שנה של שאלות קיומיות וקונפליקטים דתיים, פוליטיים, רוחניים ומטאפיזיים שהזמן לא הכהה.

You may also like

Recently viewed